КАФЕ АВТОМАТИ    През 2005 г. АКС Трейдинг ООД създаде в съдружие
АКС-Каффа ООД. Фирмата е специализирана в монтажа и обслужването на кафе автомати и вендинг машини. В момента  притежава добре развита верига на територията на София и региона. Всекидневното обслужване и качествените материали гарантират доброто ниво на предлагания продукт.

    Повече информация можете да получите на тел. 0888359264.