АКС Трейдинг

извършва доставка и разпространение на вестници и списания на територията на София и региона от 20 години

Обхванат е пълния асортимент от всички български и водещите чужди издания. Фирмата разполага с верига от собствени обекти, а освен това работи и с различни външни клиенти: магазини за хранителни стоки, кафета, книжарници и др. Ако до сега не сте работили с нас, ето и нашето предложение:
  • ежедневна доставка на изданията за деня преди началото на работния ден;
  • допълнителна доставка в определени дни (при излизане на важни заглавия);
  • пълна консигнация на всичко получено (т.е. можете да върнете всичко непродадено);
  • предоставяме стелажи за по-удобна продажба;
  • предоставяме изработени от нас "пощенски" кутии, в които да се доставят вестниците през ноща;
  • ежеседмично отчитане - в края на седмицата се засичат продажбите и се плащат през следващата седмица;
  • възможност за постоянна промяна на получаваните тиражи в зависимост от продажбите;
  • повишаване на търговската отстъпка при добри продажби;
  • За повече информация можете да се свържете с нас на посочените телефони;