ДОСТАВКА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ    Уважаеми клиенти,
    АКС Трейдинг ООД извършва доставка и разпространение на вестници и списания на територията на София от 15 години. Обхванат е пълния асортимент от  всички български и водещите чужди издания. Фирмата разполага с верига от собствени обекти, а освен това работи и с различни външни клиенти: магазини за хранителни стоки, кафета, книжарници и др. Ако до сега не сте работили с нас, ето и нашето предложение:


  • ежедневна доставка на  изданията за деня преди началото на работния ден
  • допълнителна доставка в определени дни (при излизане на важни заглавия)
  • пълна консигнация на  всичко получено (т.е. можете да върнете всичко непродадено)
  • при необходимост предоставяме стелажи за  по-удобна продажба 
  • ежеседмично отчитане  - в края на седмицата  се засичат продажбите и се плащат през следващата седмица
  • възможност за постоянна промяна на получаваните тиражи в зависимост от продажбите
  • повишаване на търговската отстъпка при добри продажби


     За повече информация можете да се свържете с нас на посочените телефони.